ZASTAVA

č. Model Rok výroby
1 10 (188) 10.2005 - .
2 101 (1100) 06.1972 - 12.1993
3 YUGO 04.1980 - 06.1995
4 YUGO FLORIDA 10.1988 - .